ekologiska

träpellets

Skicka Förfrågan

Premium kvalitet bränsleprodukter

Mycket låg askhalt. Mycket låg rökutveckling. Redo att brinna. Uppfyller alla krav enligt ENPlus A1-standarden.
Kvalitet
Kvaliteten på råmaterial och pellets kontrolleras av många sensorer i alla steg av produktionsprocessen och övervakas av våra operatörer i kontrollrummet som är utrustat med datorkontrollmoduler och direkt videoflöde.

Slutprodukten analyseras ytterligare genom intern testning med hjälp av laboratorieutrustning och proverna förvaras i en särskild lagringsanläggning.
Grossist
Vi erbjuder pellets direkt från vår fabrik i bulk som EXW och pelletsen levereras med kundernas egna bulklastbilar. Om det behövs kan våra transportpartners ordna bulklastbil service från vår anläggning.Vi erbjuder pellets i bulk för bulkfartyg på FOB-basis i vår hemmahamn i Långrör, Sverige, som ligger bara 7 km från fabriken. Där använder vi SSHAB:s toppmoderna lageranläggning på 2 500 m2, byggd speciellt för lagring av stora volymer pellets.

Vi har lastat flera 4 000 ton/fartygslast i hamnen. Den genomsnittliga lastningshastigheten är 300 ton/timme och lastning med gripskopor används.Dessutom kan Norrsundets hamn, som ligger 70 km från vår anläggning, användas för lastning av bulkfartyg och de som transporterar pellets i bulk med lastbilar från vår anläggning kan hyra lagringsutrymmen där.Våra partnerföretag har lastbilsresurser för att hantera upp till 4 000 ton träpelletsleveranser per månad från vår fabrik.

Levererar

för att läsa mer om alla alternativ.
Om Leverans
Nyheter
Juni 2021
Fuelwood Group Sweden AB har öppnat ett representationskontor i Danmark för försäljning av sina förstklassiga träpellets. Kontorets huvudfokus är att underlätta direktkontakt med distributörer och direktförsäljare av förpackade högkvalitativa träpellets, men även volymleveranser är ett av den lokala försäljningsledningens mål. Intervjuer om platsval pågår med en ledande hamnoperatör i Danmark för att bygga ett lager och en förpackningsanläggning för nästa säsong. För närvarande sker leveranser av små säckar med högkvalitativa ENPlus A1 träpellets med lastbil.
Maj 2021
Fuelwood Group Sweden AB har framgångsrikt genomfört en ny finansieringsrunda och fortsätter att fokusera på sin produktion av förstklassiga pellets av virkesavfall som är uteslutande köpt i Sverige. Finansieringsrundan möjliggör också förbättringen av Fuelwoods kapacitet för bearbetning och lagring av råmaterial.
Mars 2021
Fuelwood Group Sweden AB har genomfört ytterligare investeringar i en förpackningslinje av små säckar för högkvalitativa träpellets. Förpackningslinjen har en kapacitet av att packa 6 ton träpellets per timme. Förpackningslinjen kommer att vara i drift från och med augusti 2021, vilket ytterligare ökar Fuelwoods kapacitet att leverera förstklassiga träpellets till kunder som söker högkvalitativa ENPlus A1-pellets både på den regionala marknaden och för export.
Augusti 2020
Pelletstillverkaren Fuelwood har påbörjat produktion på sin andra produktionslinje i pelletsfabriken i Söderhamn, Sverige. Fuelwood hade ett behov av att både utöka kapaciteten och att kunna använda olika råvaror i sin produktion. Adven har byggt och finansierat en torkare och en biopanna anläggning som togs i drift i juli.
Augusti 2019
Fuelwood Group Sweden AB har ingått ett partnerskap med AdvenEnergilösningar AB, det ledande företaget inom bioenergilösningar och infrastruktur, för att öka sin årliga produktionskapacitet av högkvalitativa pellets till upp till 70 000 ton.
News
Fuelwood Group Sweden AB has entered
Fuelwood Group Sweden AB has entered into a partnership with leading bioenergy solutions and infrastructure company Adven Energilösningar AB with the aim to enhance its annual production capabilities of premium pellets to up to 70,000 tons.
Fuelwood Group Sweden AB has completed
Fuelwood Group Sweden AB has completed an additional investment into a small bag packaging line for premium wood pellets. The packaging line has a capacity of packaging 6 tons of wood pellets per hour. The packaging line will be operational as of August 2021 further increasing Fuelwood’s capacity to deliver premium wood pellets to clients seeking high-quality ENPlus A1 pellets both in the regional market as well as for export.

Skicka Förfrågan

Fyll i formuläret så kommer vi att kontakta dig
Skicka Förfrågan