Koncept

Pelletiseringsanläggningen levereras som en färdigmonterad lösning från Rematec GmbH-fabriken efter att ha genomgått omfattande tester med respektive råmaterialtyper som används i fabriken. Det modulära konceptet minskar installationskostnaderna och undviker kvalitetsproblem i installationsprocessen.
Före pelleteringen bearbetas största delen av råmaterialet i Rematecs patenterade hammarkvarn innan det föras tillsammans med rått sågspån genom Muehlboecks innovativa bandtork in i ett råmaterialfördelningssystem med hydrauliska golv, som levererar materialet till pelleteringsanläggningen.

Efter att pelletsen har kylts ner med hjälp av den proprietära kylskruvteknologin, transporteras de till silon för ytterligare kylning och lastning på bulkbilar, vanliga lastbilar eller direkt till vår lilla påsförpackningslinje som är installerad bredvid.

Kvalitetsko

Kvaliteten på råmaterial och pellets kontrolleras av många sensorer i alla steg av produktionsprocessen och övervakas av våra operatörer i kontrollrummet som är utrustat med datorkontrollmoduler och direkt videoflöde.
Slutprodukten analyseras ytterligare genom intern testning med hjälp av laboratorieutrustning och proverna förvaras i en särskild lagringsanläggning.

Dokument

Supply Base Report: Fuelwood Group Sweden Ab
Se dokumentet
Rapport om försörjningsbas: Fuelwood Group Sweden Ab
Se dokumentet

Certifikat

Beslut om hållbarhetsbesked Fuelwood Group Sweden
Sedan 2023
SCS Global Services
Sedan 2021

Skicka Förfrågan

Fyll i formuläret så kommer vi att kontakta dig
Skicka Förfrågan