Juni 2021

Fuelwood Group Sweden AB har öppnat ett representationskontor i Danmark för försäljning av sina förstklassiga träpellets. Kontorets huvudfokus är att underlätta direktkontakt med distributörer och direktförsäljare av förpackade högkvalitativa träpellets, men även volymleveranser är ett av den lokala försäljningsledningens mål. Intervjuer om platsval pågår med en ledande hamnoperatör i Danmark för att bygga ett lager och en förpackningsanläggning för nästa säsong. För närvarande sker leveranser av små säckar med högkvalitativa ENPlus A1 träpellets med lastbil.

_____________________________________________________________________________________________________

Maj 2021

Fuelwood Group Sweden AB har framgångsrikt genomfört en ny finansieringsrunda och fortsätter att fokusera på sin produktion av förstklassiga pellets av virkesavfall som är uteslutande köpt i Sverige. Finansieringsrundan möjliggör också förbättringen av Fuelwoods kapacitet för bearbetning och lagring av råmaterial.

_____________________________________________________________________________________________________

Mars 2021

Fuelwood Group Sweden AB har genomfört ytterligare investeringar i en förpackningslinje av små säckar för högkvalitativa träpellets. Förpackningslinjen har en kapacitet av att packa 6 ton träpellets per timme. Förpackningslinjen kommer att vara i drift från och med augusti 2021, vilket ytterligare ökar Fuelwoods kapacitet att leverera förstklassiga träpellets till kunder som söker högkvalitativa ENPlus A1-pellets både på den regionala marknaden och för export.

_____________________________________________________________________________________________________

Augusti 2020

Pelletstillverkaren Fuelwood har påbörjat produktion på sin andra produktionslinje i pelletsfabriken i Söderhamn, Sverige. Fuelwood hade ett behov av att både utöka kapaciteten och att kunna använda olika råvaror i sin produktion. Adven har byggt och finansierat en torkare och en biopanna anläggning som togs i drift i juli.

https://adven.com/news/fuelwood-is-expanding-the-pellet-production-new-dryer-and-bio-boiler-plant-in-operation/


_____________________________________________________________________________________________________

Augusti 2019

Fuelwood Group Sweden AB har ingått ett partnerskap med AdvenEnergilösningar AB, det ledande företaget inom bioenergilösningar och infrastruktur, för att öka sin årliga produktionskapacitet av högkvalitativa pellets till upp till 70 000 ton.

https://bioenergyinternational.com/heat-power/fuelwood-group-selects-adven-for-swedish-wood-pellet-project


https://adven.com/news/adven-will-help-the-swedish-pellet-producer-to-expand/