Kvaliteten på råmaterial och pellets kontrolleras av många sensorer i alla steg av produktionsprocessen och övervakas av våra operatörer i kontrollrummet som är utrustat med datorkontrollmoduler och direkt videoflöde.

Slutprodukten analyseras ytterligare genom intern testning med hjälp av laboratorieutrustning och proverna förvaras i en särskild lagringsanläggning.