Vi pressar våra träpellets från träförädlingsindustrins restprodukter såsom rått sågspån, träflis från barkad brännved och torra hyvelspån.

All råvara kommer från Sverige med FSC-kedjan för vårdnad och SBP-riktlinjer på plats för att garantera att alla våra råvarors ursprung kan spåras till dess hållbara ursprung.

Vi säljer endast pellets som är tillverkade i vår fabrik i Sverige och bedriver inte handel med pellets från andra fabriker.