De typiska parametrarna för våra träpellets, förutom att uppfylla alla krav i ENPlus A1 standarden, är följande:
  • Diameter 6mm
  • Fukthalt ~ 8 %
  • Energiinnehåll > 4.8MWh/ton
  • Askinnehåll <  0.5%
  • Askens smältpunkt ~ 1400 C
  • Varaktighet > 98%
  • Bulkdensitet > 630 kg/m3