Vi erbjuder pellets direkt från vår fabrik i bulk som EXW och pelletsen levereras med kundernas egna bulklastbilar. Om det behövs kan våra transportpartners ordna bulklastbil service från vår anläggning.

Vi erbjuder pellets i bulk för bulkfartyg på FOB-basis i vår hemmahamn i Långrör, Sverige, som ligger bara 7 km från fabriken. Där använder vi SSHAB:s toppmoderna lageranläggning på 2 500 m2, byggd speciellt för lagring av stora volymer pellets. Vi har lastat flera 4 000 ton/fartygslast i hamnen. Den genomsnittliga lastningshastigheten är 300 ton/timme och lastning med gripskopor används.

Dessutom kan Norrsundets hamn, som ligger 70 km från vår anläggning, användas för lastning av bulkfartyg och de som transporterar pellets i bulk med lastbilar från vår anläggning kan hyra lagringsutrymmen där.

Våra partnerföretag har lastbilsresurser för att hantera upp till 4 000 ton träpelletsleveranser per månad från vår fabrik.