Vi erbjuder även våra träpellets i stora påsar. Pellets levereras från vår anläggning i bulk till en förpackningsanläggning för stora påsar och förpackas sedan i stora påsar enligt kundens specifikationer.