Ud over at opfylde alle kravene i ENPlus A1-standarden er vores træpillers typiske parametre som følger:

  • Diameter 6mm
  • Vandindhold ~ 8 %
  • Energiindhold > 4.8MWh/ton
  • Askeindhold <  0.5%
  • Ash smeltepunkt ~ 1400 C
  • Holdbarhed  > 98%
  • Bulk massefylde > 630 kg/m3