Vi tilbyder træpiller i bulk som EXW direkte fra vores fabrik til levering på tankvogne med kundernes egne tankvogne. Hvis det er nødvendigt, kan vores transportpartnere sørge for service fra vores fabrik.

Vi tilbyder træpiller i bulk for bulk-fartøjer på FOB-basis i vores hjemhavn af Långrör, Sverige, kun 7 km fra vores fabrik, hvor vi bruger SSHABs (Söderhamns Stuveri & Hamn AB) moderne lagerfacilitet på 2.500 m2 bygget specielt til stor volumen træpillerslager. Vi har indlæst flere 4.000 ton/fartøj belastninger i havnen. Gennemsnitlig lastningshastighed er 300 tons/time, og lastning udføres med grabskovl.

Derudover kan havnen i Norrsundet, der ligger 70 km fra vores fabrik, anvendes til lastning og opbevaring af bulkfartøjer, der kan lejes af købere til bulklevering fra vores fabrik med lastbiler.

Vores partnerfirmaer har kapacititer til at håndtere op til 4.000 tons/måned træpiller leverancer fra vores fabrik.